1
Bạn cần hỗ trợ?

ASC - EDOT

Home > Tin tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự sale phụ tùng ô tô

Địa chỉ: 77 Lê Trung Nghĩa
2
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
30/12/2020
Toàn thời gian
900$
ascvn.com.vn
0923******
ntt***ng@gmail.com
Nữ
Nghề

Tốt nghiệp ngành liên quan

có kiến thức chuyên ngànhLương tháng 13

du lịch

...


Quản lý nhân sự sale, hõ trợ sale sản phẩm mới

Tham gia các lớp tập huấn cho nhân sự  mới


Công ty chuyên các thiết bị  phụ tùng ô tô.